Уялдаа үүрэг

Эрхэт программуудын хоорондын уялдаа үүрэг

Цахим хуудас Рестораны систем Зочид буудлын систем Харилцагчын ударидагын систем Хөнгөлөлт урамшууллын систем Онлайн ПОС Санхүүгийн систем Онлайн захиалгын систем нь буудлын удирдлагын систем рүү захиалгын мэдээллийг илгээнэ Цахим системээс урьдчилсан захиалгын мэдээллийг хүлээн авна. Санхүүгийн системрүү борлуулалтын мэдээллээ илгээнэ. Хэрэглэгчийн цахим хуудас болон сошиал холбоосуудаар дамжуулан үүсгэсэн бүхий л түүхийг үүсгэж хадгална. Зочид буудал, ресторан, пос-н удирдлагын системүүд рүү хөнгөлөлтийн бодлогыг дамжуулна. Холбогдох системүүдээс ирүүлсэн борлуулалт болон бусад мэдээг нэгтгэн санхүүгийн бүх тайланг боловсруулна. Борлуулалтын мэдээллийг санхүүгийн систем рүү дамжуулж гүйлгээ хийнэ. Цахим системээс урьдчилсан захиалгын мэдээллийг хүлээн авна. Санхүүгийн системрүү борлуулалтын мэдээллээ илгээнэ.

Үндсэн боломжууд

Эрхэт зочид буудлын програмын үндсэн боломж, давуу талууд

Цахим бүтээн байгуулалт

Цахим хуудас дээрх онлайн захиалгыг холбож, урьдчилсан захиалга авах

Үйлдлийн түүх

Систем дээр ажилласан хэрэглэгч тус бүрийн үйлдлийн түүхийг харуулна

Нэмэлт зардалгүй

Нэмэлт hardware
төхөөрөмжүүд худалдаж авах шаардлагагүй

Хандах эрх

Динамик хандах
эрхийн тохиргоо хийх
боломжтой

Ажиллахад хялбар

Онлайн программ учраас хаанаас ч хэзээ ч ажлаа хянах, хийх боломж

Нэвтрүүлэх хугацаа, алхам

Эрхэт Рестораны Удирдлагын Системийг нэвтрүүлэх хугацаа, алхам

ЭРХЭТ БАГ ХЭРЭГЛЭГЧ Хугацаа (өдөр) Нийт 46 хоног Нэвтрүүлэлт Байгууллагын хуучин процессыг системийн процесстой зэрэг хэрэгжүүлнэ. Ажлын явц танилцуулна Санал сэтгэгдэл хүлээн авах Төлбөрийн 40% - г шилжүүлнэ Санал сэтгэгдлээ хэлэх Ажлын явцтай танилцана Ажил хүлээлцэх Төлбөрийн 20% - г шилжүүлнэ 1.Өрөөний мэдээлэл, харилцагчийн мэдээлэл, ажилтны мэдээлэл зэргийг нэг удаа бүртгээд зочид буудлын системрүү дахин шивэхгүйгээр татаж ашиглана. 2. Системийн үндсэн тохиргоог хийнэ Системийг ашиглах гишүүдийг хамруулсан багийг томилно, оролцуулна Санхүүгийн систем дээр ажиллах багийг томилно Сургалт орно Системийг ашиглах гишүүдийг хамруулсан багийг оролцуулна 1 Нарийвчилсан судалгаа хийнэ. 1.Системийг ашиглах гишүүдийг хамруулсан багийг томилно, оролцуулна 2.Мэдээлэл өгнө 2 Гэрээ байгуулах Төлбөрийн 40% - г шилжүүлнэ 2 Мэдээлэл өгнө Уулзалт судалгаа 1 1 15 25 1

Туршилтаа эхлүүлэхэд бэлэн үү?